รายละเอียดการบริการเพิ่มเติม

ปรึกษา-ว่าความคดีแพ่ง

– กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ผิดสัญญา

– จำนำ จำนอง ละเมิด เรียกค่าเสียหาย

 

ปรึกษา-ว่าความคดีมรดก

– ตั้งผู้จัดการมรดก คัดค้านผู้จัดการมรดก ถอนผู้จัดการมรดก

– ฟ้องแบ่งมรดก รับมรดกแทนที่ ทำพินัยกรรม

 

 

ปรึกษา-ว่าความคดีครอบครัว

– ฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

– ฟ้องเรียกอำนาจปกครองบุตร ถอนอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์

– ยื่นคำร้องรับรองบุตร ขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

– ลักพาบุตรออกนอกประเทศโดยมิชอบทางกฏหมาย

 

ปรึกษา-ว่าความคดีอาญา

– ฉ้อโกง ลักทรัพย์ ยักยอก หมิ่นประมาท

 

บริการอื่นๆ

– จัดเตรียมขั้นตอนการสมรส-หย่าระหว่างประเทศ

– ขอวีซ่าเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทย

– ขอวีซ่าแต่งงานไทย Thai Marriage Visa

– ขอวีซ่าเกษียณอายุ Retirement Visa

 

– แจ้งความ/ให้การชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และชั้นศาล การประกันตัว

 

 

เวลาทำการ


 

เปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

ปิดทำการ : วันเสาร์อาทิตย์ / วันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

(หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง)

 

หมายเหตุ ผู้ที่ต้องการ “ปรึกษากฏหมายกับทนายความ” ที่สำนักงานของเราโปรดติดต่อจองเวลาทางโทรศัพท์

การปรึกษาทางกฎหมาย (จองห้องประชุม) จะจัดขึ้นที่สำนักงานสาขากรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังสามารถ

 

ให้คำปรึกษานอกสถานที่ (สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด) เช่นค่าเดินทางคิดแยกต่างหาก